You are here

Art. 20 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/07 - 20:54

În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași medie pe ultimul loc de admitere, departajarea se va face în următoarea ordine de priorități:

  • candidatul care are nota cea mai mare ca medie generală de studii de licență;
  • candidatul care are nota cea mai mare ca medie la examenul de finalizare a studiilor de licență;
  • candidatul care are nota cea mai mare la evaluarea proiectului.