You are here

Art. 6 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/07 - 20:31

Dosarul de înscriere la concursul de admitere va conține:

  1. Proiectul de cercetare masterat avizat de îndrumătorul științific;
  2. Fișa de înscriere completată;
  3. Diploma de licență (original și copie);
  4. Foaia matricolă (original și copie);
  5. Adeverință care atestă competența de limbă străină cel puțin de nivel mediu (B1) a candidatului (engleză, germană, sau franceză);
  6. Chitanța care adeverește achitarea taxelor de procesare și admitere.

Cuvinte cheie: