You are here

Art. 40 - Regulamentul de admitere la studii universitare de licență

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/07 - 14:15

Contestația

Candidații au dreptul la contestație, adică pot solicita Comisiei de Admitere reevaluarea lucrării scrise. Contestațiile se pot depune la Rectorat în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Rectorul poate solicita de la cadrele didactice corectori să motiveze notele acordate, după care va trimite lucrarea contestată celor doi membri ai comisiei de contestații, desemnate la ședința de formare, care pot confirma sau modifica nota originală. Comisia de contestații trebuie să stabilească nota în termen de 24 de ore după cele 48 de ore, iar rezultatul trebuie încadrat într-un proces verbal. Rezultatele examenului de admitere se consideră finale doar după finalizarea acestei proceduri.

Cuvinte cheie: