You are here

Art. 31 - Regulamentul de admitere la studii universitare de licență

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/07 - 14:04

La examenul oral atât președintele, cât și cei doi membri ai comisiei își iau notițe, însă doar ultimii doi evaluează. Nota de la 1 la 10, respectiv cele două note dintre punctajul care se poate acorda minim sau maxim va fi nota finală / punctajul final general. Dacă diferența dintre notele acordate de către cei doi membri ai comisiei este mai mare de 1,00, respectiv 10%, atunci președintele va decide în privința notei/punctajului final în baza propriilor notițe, însă această notă poate fi doar între cele două note date de către membrii comisiei. După examen președintele va stabili nota finală, pe care o va semna și o va înmâna candidatului.

Cuvinte cheie: