You are here

Art. 27 - Regulamentul de admitere la studii universitare de licență

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/07 - 14:01

Fiecare membru al comisiei / comisiilor acordă puncte de la 1 la 10, respectiv în cazul fișelor de lucru în conformitate cu punctajul alocat anumitor exerciții. Nota poate fi fracțiune cu două zecimale.