You are here

Art. 24 - Regulamentul de admitere la studii universitare de licență

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/07 - 13:39

Examenul scris se va desfășura în săli închise, sub supravegherea a cel puțin 2 profesori sau angajați ai Institutului. Profesorii care vor corecta lucrările nu pot fi supraveghetori la scrierea lucrărilor în cauză. Candidații se vor prezenta cu o jumătate de oră înainte de începerea examenului în fața sălii desemnate, iar în momentul intrării în sală ei vor prezenta legitimația de examen și cartea de identitate. La predarea lucrărilor profesorul care preia lucrarea restituie legitimația de examen candidaților. Cadrul didactic de specialitate va face cunoscut regulamentul de examen. Rectorul sau împuternicitul acestuia va ruga un candidat să extragă subiectul dintr-un plic sigilat în fața celorlalți candidați. Cadrul didactic de specialitate va scrie subiectul pe tablă și va da instrucțiunile necesare pentru rezolvarea acestuia. Cei care se prezintă după extragerea subiectului nu vor putea susține examenul. Pentru lucrare și pentru ciornă supraveghetorii vor împărți coli pentru lucrare și foi prevăzute cu ștampila Rectoratului. Candidații își vor trece numele în colțul din dreapta sus a colii pentru lucrare. Pe ciornă nu se trece numele. Este interzisă utilizarea oricăror materiale auxiliare (notițe, conspecte, etc.), copierea de pe lucrarea sau ciorna altora, discuția între candidați. Este interzisă însemnarea lucrărilor cu semne distinctive (sublinieri, tăieri) folosirea instrumentelor de scris de altă culoare decât albastru. În cazul în care supraveghetorii, în baza celor de mai sus, observă o tentativă de fraudă, ei vor comunica candidatului respectiv că nu mai poate continua examenul, va fi scos din sală, iar cazul se va raporta rectorului. În cazul în care candidatul nu scrie nimic la subiectul indicat în titlu sau pe fișa de lucru, colțul lucrării nu trebuie lipit, lucrarea trebuie prezentată rectorului care va înștiința candidatul că nu mai poate continua examenul. În timpul examenului candidații nu pot părăsi sala. Se pot face excepții de la această regulă în cazuri extraordinare (stare de rău), când candidatul poate părăsi sala însoțit de un supraveghetor. Atunci când fiecare candidat și-a predat lucrarea, respectiv după cele trei ore, supraveghetorii predau lucrările rectorului care le amestecă și le numerotează. Rectorul va păstra lucrările în biroul lui, închise și le predă doar membrilor comisiei de examinare.

Kulcsszavak: