You are here

Art. 97 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:52

Transferarea studentului se poate face numai pentru anii II și următorii cu excepția ultimului an de studii și numai de la o instituție cu profil identic sau apropiat. Cererile de transfer trebuie să aibă anexate avizul Bisericii fondatoare de care aparține studentul, avizul și recomandarea Decanului și Rectorului (după caz) de unde pleacă studentul, adeverință cu situația școlară încheiată a solicitantului, semnată de Rectorul și secretarul șef al facultății de unde se transferă solicitantul.

Funcție responsabilă: