You are here

Art. 89 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:46

Studentul, care la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (a anilor de studii) prevăzute în planul de învățământ pentru durata studiilor, nu și-a finalizat în totalitate obligațiile școlare, poate solicita prelungirea școlarității cu 2 semestre. Studentul își va da restanțele din ultimul an după regimul de lichidare a restanțelor și se va reînscrie la disciplinele din anii precedenți la care are restanțe, achitând costul creditelor aferente acestor discipline.