You are here

Art. 81 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:42

Anul de studiu se consideră încheiat când studentul a promovat toate disciplinele prevăzute în planul de învățământ pentru anul de studiu respectiv și a acumulat numărul minim de credite în condițiile prezentului regulament.