You are here

Art. 101 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:39

Studentului care vine prin transfer de la o altă universitate, având avizul Bisericii fondatoare în cauză și aprobarea Consiliului Facultății, i se recunosc în mod automat acele activități desfășurate și examene susținute, care sunt compatibile cu planurile și programele de învățământ ITP, și care a fost evaluate cu note egal sau mai mare de 8. În cazul disciplinelor la care studentul transferat a obținut note mai mici de 8, cadrul didactic titular al disciplinei îi poate solicita recontractarea disciplinei respective.