You are here

Art. 41 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 16:53

Contractul de școlarizare și contractul de studiu

La începutul anului I se încheie un Contract de școlarizare între studentul înmatriculat și ITP Cluj reprezentat de către Rector. Acest contract are ca obiect derularea activităților de învățământ, reglementând raporturile dintre Institut și student, cu precizarea drepturilor și obligațiilor părților semnatare, în concordanță cu legislația în vigoare, ordinele ministrului de resort, prevederile Cartei ITP, ale regulamentelor ITP și hotărârilor Senatului ITP.

Illetékes tisztség: