You are here

Art. 70 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:47

Dispoziții finale și tranzitorii

Senatul va adopta și va face publică prezenta metodologie cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea alegerilor.