You are here

Art. 67 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:47

Rectorul confirmat de ministrul de resort încheie cu Senatul un contract de management, ce va cuprinde criteriile și indicatorii de performanță managerială precum și drepturile și obligațiile părților contractuale.

Illetékes intézeti testület:

Illetékes tisztség: