You are here

Art. 65 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:46

Rectorul ales de comunitatea universitară este supus procedurii de confirmare prin ordin al ministrului de resort.