You are here

Art. 52 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:42

Conform referendumului universitar din anul 2019 organizat în ITP în conformitate cu prevederile OMECS nr. 3751/2015, modalitatea aleasă în unanimitate de către comunitatea academică ITP este desemnarea rectorului pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare și al reprezentanților studenților din Senat și din Consiliul Facultății.