You are here

Art. 46 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:40

Membrii senatului universitar din cadrul ITP vor fi aleși după cum urmează:

  1. reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în Senat sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din ITP, în proporție de maximum 75%;
  2. reprezentanții studenților sunt aleși prin votul universal, direct și secret al studenților conform Regulamentului privind Statutul Uniunii Studențești, în proporție de minimum 25%.

Illetékes intézeti testület: