You are here

Art. 43 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:39

Propunerile pentru decan se înaintează rectorului de către Consiliul facultății, în ordinea numărului de voturi și alături de procesul verbal al ședinței de avizare.