You are here

Art. 41 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:38

În cadrul concursului organizat de către noul rector, Consiliul avizează candidații la funcția de decan cu votul majorității simple a membrilor acestuia și pe baza unei metodologii specifice elaborate de Senat.