You are here

Art. 37 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:37

Cu prilejul desfășurării alegerilor de la nivelul facultății se încheie un proces verbal care conține rezultatele votului, numele membrilor noului Consiliu și numele reprezentanților facultății în Senatul ITP. Procesul verbal, semnat de cel care l-a întocmit și de toți membrii vechiului Consiliu, va fi depus la Secretariatul ITP.