You are here

Art. 31 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:34

BE este responsabil în fața Senatului ITP pentru următoarele acțiuni:

  1. actualizarea listelor de vot;
  2. aducerea la cunoștința publică a locației secțiilor de votare;
  3. arondarea pe secții de votare, unde este cazul;
  4. afișarea listelor de vot arondate pe secții;
  5. distribuirea buletinelor de vot;
  6. numărarea și verificarea proceselor-verbale întocmite de comisiile de votare pe secții;
  7. centralizarea voturilor și comunicarea rezultatului referendumului;
  8. organizarea campaniei de informare cu privire la data și obiectul referendumului, la participanții la vot și locul desfășurării referendumului;
  9. acreditarea persoanelor desemnate de către candidați ca observatori, pe lângă biroul electoral din fiecare secție de votare.