You are here

Art. 26 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:33

Membrii BE sunt aleși în conformitate cu OMECS nr. 3751 și sunt numiți prin Decizia Rectorului.

Illetékes tisztség: