You are here

Art. 12 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 19:01

Reprezentanții studenților în organele de conducere (Consiliul Facultății și Senat) trebuie să aibă rezultate bune în pregătirea profesională, precum și o conduită responsabilă, demnă de teolog creștin.