You are here

Art. 11 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 19:00

Organele de conducere ale ITP vor fi alcătuite din cadre didactice reprezentative, cu prestigiu științific și didactic, cu autoritate morală și cu aptitudini manageriale.