You are here

Art. 6 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:58

Alegerile se fac pe bază de vot universal, direct și secret. Fiecare persoană are dreptul la un singur vot. Au drept de vot cadrele didactice și cercetătorii din ITP, titulari prin concurs, cu norma de bază în ITP, având contract de muncă pe durată nedeterminată cu ITP, precum și studenții. Reprezentarea nu este admisă în cazul în care votul este secret. Alegerile pentru o structură de conducere se validează dacă au participat cel puțin jumătate plus unu din membrii cu drept de vot la nivelul acelei structuri.