You are here

Art. 2 - Metodologia privind recunoașterea diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:47

În calitatea sa de instituție de învățământ superior cuprinsă în sistemul național de cercetare-dezvoltare, Institutul Teologic Protestant (ITP) recunoaște diploma de doctor și titlul de doctor în domeniul teologic și al studiilor religioase, obținute la:

  1. instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;
  2. instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, actualizată periodic;
  3. instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.