You are here

Art. 19 - Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:41

În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului de recunoaștere, ITP eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia. Pentru eliberarea duplicatului, titularul adresează, în scris, o cerere însoțită de următoarele documente: copia actului care a fost recunoscut (adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat și/sau diploma de abilitare, după caz) și copia actului de identitate.