You are here

Art. 17 - Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:40

Decizia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și/sau a abilitării se emite, pe baza raportului Consiliului Cercetării Ştiinţifice, de către Rectorul ITP, care se va transmite în scris candidatului. Atestatul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și/sau respectiv a diplomei de abilitare se emite în două exemplare echivalente semnate de Rector și înregistrate la Secretariatul ITP. Un exemplar va fi înmânat candidatului, iar celălalt se arhivează la Rectorat.

Funcție responsabilă: