You are here

Art. 15 - Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:40

În cazul în care Consiliul Cercetării Științifice nu poate lua o hotărâre unanimă privind recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a diplomei de abilitare, divergențele de opinie trebuie indicate în scris. Raportul final va fi semnat de toți membrii Consiliului Cercetării Științifice.