You are here

Art. 12 - Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:39

De asemenea, președintele Consiliul Cercetării Științifice sau membrul delegat de acesta contactează instituția de învățământ superior din străinătate care a emis adeverința de conducător de doctorat sau diploma de abilitare în cauză în scopul verificării autenticității acesteia.