You are here

Art. 2 - Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:37

Conform Art. 1. al Metodologiei anexate Ordinului nr. 5921/2016, calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținută în instituții acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului Educației Naționale și Cercetării științifice și actualizată periodic, se recunoaște automat de către Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.