You are here

Art. 14 - Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:32

În cazul în care Consiliul Cercetării Științifice nu poate lua o hotărâre unanimă privind recunoașterea funcției didactice, divergențele de opinie trebuie indicate în scris. Raportul final va fi semnat de toți membrii Consiliului Cercetării Științifice.