You are here

Art. 11 - Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:31

De asemenea, președintele Consiliul Cercetării Științifice sau membrul delegat de acesta contactează instituția de învățământ superior din străinătate care a emis adeverința privind obținerea funcției didactice în cauză în scopul verificării autenticității acesteia.