You are here

Art. 5 - Regulamentul de mobilitate studențească pentru programele Erasmus+ și Makovecz

Publicat de webadmin pe Joi, 2020/12/31 - 16:12

Condițiile de aplicare pentru bursă de studiu sau de formare

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de aplicare la ‏bursa de studiu sau de formare (plasament):

  1. Are statut de student activ, adică în semestrul în care își va efectua mobilitatea, s-a înscris înregistrându-se în sistemul Neptun și și-a încheiat Contractul de studiu pentru acel semestru. (Studenții aflați în anul de prelungire nu pot participa la bursă de mobilitate.)
  2. Și-a îndeplinit în totalitate obligațiile de studii (număr credite realizate) și a absolvit cel puțin două semestre înaintea perioadei de a aplica la bursă.
  3. Este cetățean român sau cetățean UE care posedă certificatul de înregistrare respectiv de reședință valabilă pe teritoriul României.
  4. Cunoaște la nivel mediu limba în care dorește să studieze / să efectueze stagiul de practică.
  5. Programa de studiu planificată în străinătate este compatibilă cu planul de învățământ al specializării studentului (studiile nu se pot prelungi din cauza bursei).
  6. Nu a depășit termenul maxim de mobilitate. În cazul mobilităților de studii, studentul nu a depășit termenul maxim de două semestre, respectiv 12 luni, pentru oricare dintre bursele din cadrul programelor de mobilitate de studii. În cazul mobilităților de plasament, studentul nu a depășit termenul maxim de 12 luni pentru oricare dintre bursele de tip formare din cadrul programelor de mobilitate.
  7. Îndeplinește condițiile de aplicare stabilite de Comisia de Mobilitate (CM).
  8. Cazurile excepționale vor fi ... de Consiliul Facultății.

Cuvinte cheie: