You are here

Art. 7 - Regulamentul de funcționare a Comisiei de Etică

Publicat de webadmin pe Lun, 2020/09/07 - 15:50

Comisia poate lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor celor prezenți dacă aceștia reprezintă cel puțin 75% din numărul total al membrilor Comisiei (4 persoane).

Cuvinte cheie: