You are here

Art. 6 - Regulamentul de funcționare a Comisiei de Etică

Publicat de webadmin pe Lun, 2020/09/07 - 15:50

Comisia de Etică se întrunește semestrial în ședințe ordinare, și, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare. Ședințele se convoacă de către președinte sau la cererea a cel puțin doi membri.