You are here

Art. 12 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Publicat de webadmin pe Sâm, 2020/04/25 - 18:08

În domeniul economico-financiar CA are următoarele competențe:

 1. Adoptă hotărâri cu privire la stabilirea politicilor financiare și asigurarea resurselor de orice tip, la avizarea achizițiilor importante pentru ITP, precum și pentru eficientizarea activităților administrative.
 2. stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional;
 3. aprobă execuția bugetară și bilanțul anual;
 4. analizează și avizează raportul anual economico-financiar întocmit de Compartimentul economico-financiar al ITP;
 5. aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de Bisericile fondatoare;
 6. ia decizii privind patrimoniul ITP.
 7. analizează și avizează achiziționarea de imobile necesare procesului de învățământ (proprietate, închiriere, concesionare etc.);
 8. analizează și avizează lucrările de investiții și de reparații capitale la imobilele aparținând ITP sau aparținând Bisericilor fondatoare folosite de ITP;
 9. analizează și avansează propuneri privind îmbunătățirea vieții studențești în cămine și cantine;
 10. analizează și propune construcția de noi spații de învățământ;
 11. analizează propunerile componentelor ITP privind achiziția de mobilier;
 12. analizează și propune repartizarea spațiilor de învățământ și cercetare în funcție de încărcarea spațiilor de învățământ;
 13. analizează și verifică utilizarea resurselor economico-financiare și a dotărilor provenite de la Bisericile fondatoare;
 14. analizează și avizează planurile strategice și planurile operaționale economico-financiare;
 15. analizează și avizează taxele privind școlarizarea, reexaminările, restanțele, eliberările de acte etc.