You are here

Art. 11 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Publicat de webadmin pe Sâm, 2020/04/25 - 18:07

În domeniul academic CA are următoarele competențe:

  1. Respectând reglementările legale în vigoare, precum și canoanele Bisericilor fondatoare, CA elaborează managementul strategic al ITP prin definirea liniilor concrete de dezvoltare instituțională.
  2. analizează și avizează programele de cooperare cu alte instituții de învățământ superior și de cercetare, din țară și din străinătate;
  3. analizează și avizează propunerile de cifre de școlarizare ale ITP în funcție de cererile Bisericilor fondatoare și de asigurarea cu personal didactic în specialitatea respectivă;
  4. analizează, avizează și avansează propuneri de înființare sau desființare de specializări, centre de cercetare și fundații;
  5. avizează propunerile de programe noi de studii și formulează propuneri către senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universității sau care sunt ineficiente academic și financiar;
  6. analizează statele de funcții ale personalului didactic și administrativ, și le avizează în funcția existenței resurselor financiare;
  7. aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare;
  8. prezintă propuneri de referință tuturor comisiilor și consiliilor ITP;
  9. propune Senatului strategii pe termen lung și mediu și politici pe domenii de interes ale ITP;
  10. decide în privința problemelor ce vizează în mod direct satutele, normele și canoanele Bisericilor fondatoare.

Kulcsszavak: