You are here

Art. 9 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Publicat de webadmin pe Sâm, 2020/04/25 - 18:05

În exercitarea atribuțiilor sale, hotărârile CA se adoptă cu majoritate simplă, prin vot deschis. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de ședință.