You are here

Art. 6 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Publicat de webadmin pe Sâm, 2020/04/25 - 18:05

CA se întrunește în ședința ordinară cel puțin o dată pe semestru, la convocarea rectorului, iar în lipsa acestuia a prorectorului, ori la solicitarea unei treimi din numărul total al membrilor săi.