együttműködési keretszerződés

You are here

Art. 33 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:54

În cazul în care programul de masterat este realizat prin cooperare internațională, la care participă personal de specialitate de la universități din străinătate, ITP va încheia cu instituția respectivă un acord de cooperare bilaterală care stă la baza programului, precum și contracte de cooperare cu personalul din străinătate (cadre didactice și/sau cercetători).

Subscribe to RSS - együttműködési keretszerződés