legáció

You are here

Art. 3 - Legációs gyakorlat szabályzata

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/20 - 20:05

A KPTI a lelkészképzés során is nagy hangsúlyt fektet az elméleti és a gyakorlati képzés megfelelő arányaira. Ezért a lelkészi hivatásra készülő hallgatói számára előírja, hogy a KPTI ősi hagyományának megfelelően karácsony, húsvét és pünkösd ünnepén a fenntartó egyházak valamelyik gyülekezetében a KPTI ünnepi követeként megjelenjenek, és szakmai gyakorlatként igehirdetési szolgálatot végezzenek. Ez a legáció.

Art. 2 - Legációs gyakorlat szabályzata

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/20 - 20:03

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (a továbbiakban: KPTI) az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Magyar Unitárius Egyház és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház által fenntartott és ezen egyházak gyülekezeteinek szolgálatában álló nevelő, oktató és tudományművelő intézmény, amelynek kiemelt feladata a református, unitárius és evangélikus-lutheránus lelkészek képzése.

Art. 70 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:24

Formarea viitorilor preoți implică de asemenea participare obligatorie la activități de formare personală și practică pastorală care vizează deopotrivă pregătirea spirituală și profesională a studenților:

Art. 28 - Regulamentul de mobilitate studențească pentru programele Erasmus+ și Makovecz

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/01/02 - 19:58

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca se obligă să ofere studentului beneficiar de mobilitate Erasmus+ sau Makovecz pe parcursul întregii perioade de mobilitate să participe la slujbele de legație, aceasta fiind considerată bursă de studiu pentru studenții ITP.

Subscribe to RSS - legáció