folyamatos ellenőrzés

You are here

Art. 107 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/02/06 - 17:40

Verificarea pe parcurs reprezintă forma de examinare a cunoștințelor studenților în perioada de activități didactice prin lucrărări scrise, referate, respectiv evaluarea activității la seminarii/practică. În urma verificării pe parcurs studenților li se acordă note sau calificative "admis / respins". În cazul verificării pe parcurs lucrările nepromovate, referatele respinse etc. pot fi recuperate pe parcursul perioadei de activități didactice și în săptămâna de colocvii, în modul stabilit în fișa disciplinei.

Subscribe to RSS - folyamatos ellenőrzés