fegyelmi vétség

You are here

Art. 10 - Legációs gyakorlat szabályzata

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/20 - 20:24

Tekintettel arra, hogy a legációs szolgálat a KPTI curriculumában kötelező szakmai gyakorlatnak minősül, a legációs szolgálat elmulasztása tanulmányi mulasztás. A legációs szolgálat lelkipásztorképzésben való nevelői szerepe miatt pedig a legációs szolgálat elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül.

Art. 64 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:42

Constituie abateri disciplinare și următoarele fapte săvârșite de conducătorii compartimentelor de muncă, administratori etc., în măsura în care acestea le revin ca obligații potrivit reglementărilor în vigoare:

  1. Neîndeplinirea atribuțiilor de organizare, conducere și control;
  2. Neefectuarea obligațiilor privind îndrumarea personalului din subordine, în legătură cu sarcinile de serviciu ale acestuia;
  3. Promovarea unor interese personale în relațiile cu ceilalți salariați din ITP.

Art. 62 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:39

Încălcarea cu vinovăție de către un angajat respectiv neexecutarea / executarea necorespunzătoare, indiferent de funcția / postul pe care-l ocupă, a obligațiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare la locul de muncă și a celor prevăzute de prezentul regulament, de Contractul individual de muncă și de alte regulamente ale ITP, constituie abatere disciplinară. Dacă faptele sunt săvârșite în astfel de condiții, încât potrivit legii penale constituie infracțiuni, făptuitorii acestora se vor sancționa conform legii penale.

Subscribe to RSS - fegyelmi vétség