munkaprogram

You are here

Art. 22 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:04

Angajații care, din diverse motive, nu se pot prezenta la serviciu sunt obligați să anunțe acest lucru șefului ierarhic, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicare, în maximum 24 de ore de la ivirea evenimentului. ITP este în drept să desfacă disciplinar contractul de muncă al salariatului în cazul în care acesta lipsește nemotivat de la serviciu 2 (două) zile consecutiv, ori 4 (patru) zile, cumulat, în cursul unui an.

Art. 16 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 17:57

Organizarea timpului de lucru

Programul de lucru comun al cadrelor didactice și al studenților sunt stabilite de către conducerea facultății și prin Orar și Program semestrial, și sunt avizate de către Consiliul Facultății. Orarul este afișat la loc vizibil, în siguranță în afișierele ITP, precum și pe site-ul web oficial al ITP.

Subscribe to RSS - munkaprogram