büntetőjogi felelősség

You are here

Art. 62 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:39

Încălcarea cu vinovăție de către un angajat respectiv neexecutarea / executarea necorespunzătoare, indiferent de funcția / postul pe care-l ocupă, a obligațiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare la locul de muncă și a celor prevăzute de prezentul regulament, de Contractul individual de muncă și de alte regulamente ale ITP, constituie abatere disciplinară. Dacă faptele sunt săvârșite în astfel de condiții, încât potrivit legii penale constituie infracțiuni, făptuitorii acestora se vor sancționa conform legii penale.

Subscribe to RSS - büntetőjogi felelősség