óraterhelés

You are here

Art. 8 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 20:06

În colaborare strânsă cu ITP, mentorul stabilește programul de lucru concret pentru studentul practicant în funcție de obiectivele programului de practică și numărul de ore (credite) acordate practicii prin planul de învățământ.

Art. 17 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 17:59

Programul de lucru al personalului didactic-auxiliar și al celui administrativ, la nivel de ITP se stabilește ținând cont de eficiență. Programul de lucru este, de regulă, unitar pentru întregul personal, dar pentru salariații cu sarcini specifice (portari, fochiști etc.), programul de lucru poate fi diferit.

Subscribe to RSS - óraterhelés