program de studiu

You are here

Art. 29 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:58

Propunerile de înființare a unor specializări de masterat se avizează de Consiliul Facultății și se înaintează Rectoratului. Ele sunt analizate de Comisia pe programele de studii. Această comisie examinează calitatea tuturor propunerilor pe baza documentației înaintate și recomandă Rectorului acele specializări propuse, care satisfac cerințele unui învățământ postuniversitar modern de înaltă ținută științifică și care pot fi supuse aprobării Senatului ITP.

Art. 34 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:55

Fiecare program de masterat are un cadru didactic responsabil, numit de Consiliul Facultății ITP. Acest responsabil are cel puțin funcția de conferențiar și răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ al programului de masterat.

Art. 3 - Regulamentul de funcționare a Comisiei pe Programele de Studii

Publicat de webadmin pe Sâm, 2020/04/25 - 15:29

CPS urmărește inițierea, revizuirea și actualizarea programelor de studiu de licență și masterat, în conformitate cu misiunea ITP, implementând recomandările Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității bazate pe evaluările interne și externe, urmând astfel asigurarea continuității de activitate didactică calitativă în cadrul ITP, în concordanță cu dinamica națională, europeană și internațională în domeniu.

Subscribe to RSS - program de studiu