határidő

You are here

Art. 10 - Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 21:10

Aprecierea evaluărilor revine Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității ITP. Ședința pentru evaluarea fișelor și rapoartelor depuse va avea loc o dată pe an, de obicei în cursul primei săptămâni a sesiunii de examene de vară.

Art. 7 - Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 21:05

Organizarea procesului de evaluare

Criteriile de calitate sunt evaluate în mod continuu și sistematic, după cum urmează:

  1. Evaluările activității didactice de către studenți vor fi inițiate o dată pe semestru.
  2. Raporturile de autoevaluare, de evaluare colegială, evalurile catedrei și evaluarea practicii profesionale au loc o dată pe an, până la data începerii sesiunii de examinare de vară.
Subscribe to RSS - határidő