You are here

Raport rector

You are here

Közlemény · Kállay Dezső · Rektori jelentés · 2019-06

Jelentés a Protestáns Teológiai Intézetről -- 2018 júliusa – 2019 júniusa

Nagytiszteletű Egyházi Képviselők!  Tisztelt Akadémiai Közösség! Nagytiszteletű 60 és 50 éve végzett Lelkipásztorok!  Tisztelt Részvevők, kedves Vendégeink! 

A 2018–2019-es tanévet több szempontból is sikeresnek mondható. Az Intézet egészét érintő fejleményeket, a tanári kar, a hallgatók, a könyvtár és az intézeti munkatársak tevékenységét most ennek fényében értékelem. Végül rövid kitekintéssel zárom jelentésemet.

Közlemény · Kállay Dezső · Rektori jelentés · 2018-06

Évértékelő jelentés a 2017–2018-as tanévről

Nagytiszteletű Egyházi Képviselők! Tisztelt Akadémiai Közösség! Nagytiszteletű 70, 60 és 50 éve végzett Lelkipásztorok! Tisztelt Részvevők, kedves Vendégeink!

A 2017–2018-as tanév igen mozgalmas és sok tekintetben eredményes év volt. Ennek fényében teszem meg rektori jelentésemet. Előbb Teológiánk helyzetéről szólok, felvillantva néhány jelentős mozzanatot, majd a tanári kar, a hallgatók, a könyvtár és az intézeti munkatársak tevékenységéről, végül rövid kitekintéssel zárom jelentésemet.

Közlemény · Kállay Dezső · Rektori jelentés · 2017-06

Évértékelő jelentés a 2016–2017-es tanévről

Nagytiszteletű Kancellár Úr!  Nagytiszteletű 60 és 50 éve végzett Lelkipásztorok! Nagytiszteletű Tanári Kar! Tisztelt Intézeti Munkatársak! Tiszteletes Ifjúság! Tisztelt Részvevők, kedves Vendégeink!

A 2016–2017-es tanévről szóló tanévzáró jelentésemet a 103. zsoltár első két versének fényében teszem meg: 

Áldjad és lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.

Közlemény · Kállay Dezső · Rektori jelentés · 2016-06

Jelentés a Protestáns Teológiai Intézetről -- 2015 júliusa – 2016 júniusa

Nagytiszteletű Szenátus!

Tisztelettel terjesztem elő a Protestáns Teológiai Intézet 2015 júliusa és 2016 júniusa közötti helyzetéről és tevékenységéről szóló jelentésemet.

1. Helyzetkép

a) A hallgatók összlétszáma 145 az alábbi megoszlás szerint:

Évf.

I. évf.

II. évf.

III. évf.

Subscribe to RSS - Raport rector