You are here

Art. 13 - Regulament de organizare și funcționare a compartimentului administrativ-economic

Közzétette webadmin · Szo, 2021/03/20 - 18:25

Biroul de programe Erasmus

Acest birou are în principal următoarele atribuțiuni:

 1. inițierea și întreținerea de contacte cu parteneri din țară și străinătate;
 2. conceperea, editarea și completarea acordurilor bilaterale cu universități și parteneri de dialog;
 3. sortarea, clasarea documentelor și a corespondenței pe linie Erasmus;
 4. întocmirea de diverse documente pentru universități, instituții, organizații, agenții;
 5. administrarea de pe lângă comisiile de selecție a studenților, cadrelor didactice/ nedidactice, viitori beneficiari de mobilități Erasmus;
 6. întocmirea de situații statistice legate de Programul Erasmus;
 7. verificarea dosarelor cu documente de la beneficiarii de mobilități Erasmus;
 8. urmărește și asigură o maximă vizibilitate a programului Erasmus, precum și accesibilitatea tuturor studenților și a cadrelor didactice/ nedidactice, fără nicio discriminare;
 9. coordonarea activității de completare și eliberare a documentelor necesare beneficiarilor (studenți, cadre didactice/nedidactice) de granturi outgoing și incoming;
 10. realizează evidența privind participarea cadrelor didactice și a studenților la programele derulate prin Biroul de Programe Erasmus al ITP;
 11. asigură activitatea de diseminare a informațiilor privind desfășurarea mobilităților Erasmus;
 12. organizează și coordonează evenimente de informare privind oportunitățile de realizare a mobilităților Erasmus;
 13. menținerea contactului cu ANPCDEFP București referitor la proiectele ITP, finanțate din fondurile LLP și oportunități de noi finanțări.